Kinh Đại Bát-Niết-Bàn Trích Giảng - Phần 10: Phẩm Như Lai Tánh

Kinh Đại Bát-Niết-Bàn Trích Giảng - Phần 10: Phẩm Như Lai Tánh

18/07/2024

HT.Thích Thanh Từ dịch và giảng PHẨM NHƯ LAI TÁNH   Ca-diếp Bồ-tát bạch Phật: “Thế Tôn! Hai mươi lăm cõi có ngã cùng chăng?”  Phật dạy: “Này thiện nam tử! Ngã tức là nghĩa Như Lai tạng. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh tức là nghĩa của ngã. Nghĩa của ngã như vậy từ nào tới giờ ...

Xem tiếp

Dụng Công Tu Thiền - Phần 06: Chương 05 : Tổng Quan Dụng Công Tu Tập Thiền - Cái Biết

Dụng Công Tu Thiền - Phần 06: Chương 05 : Tổng Quan Dụng Công Tu Tập Thiền - Cái Biết

17/07/2024

CHƯƠNG 5: TỔNG QUAN DỤNG CÔNG TU TẬP THIỀN – CÁI BIẾT  1. DẪN NHẬP. Con người khác với vạn vật là có hiểu biết. Chư Phật, thánh nhân sáng biết, an lạc diệu thường. Chúng ta cũng biết, nhưng lại dẫy đầy khổ đau. Đồng thời là biết, nhưng tại sao lại còn đau khổ và hết đau ...

Xem tiếp

Kinh Đại Bát-Niết-Bàn Trích Giảng - Phần 9: Phẩm Tứ Đảo

Kinh Đại Bát-Niết-Bàn Trích Giảng - Phần 9: Phẩm Tứ Đảo

16/07/2024

HT.Thích Thanh Từ dịch và giảng PHẨM TỨ ĐẢO   Phật bảo Ca-diếp Bồ-tát: “Này thiện nam tử! Thế nào là Tứ đảo (bốn điều điên đảo)? “Nơi chẳng phải khổ tưởng là khổ”, gọi là điên đảo.

Xem tiếp

Dụng Công Tu Thiền - Phần 05: Chương 04 - Buông Xuống

Dụng Công Tu Thiền - Phần 05: Chương 04 - Buông Xuống

08/07/2024

TT.Thích Tâm Hạnh CHƯƠNG 4: BUÔNG XUỐNG 1.  DẪN NHẬP. Thời đức Phật còn tại thế, có vị Bà-la-môn tên Hắc Chỉ, hai tay cầm hai bình hoa vận thần thông bay đến dâng lên đức Phật. Ngài bảo: Buông xuống! 

Xem tiếp

Kinh Đại Bát-Niết-Bàn Trích Giảng - Phần 8: Phẩm Tứ Đế

Kinh Đại Bát-Niết-Bàn Trích Giảng - Phần 8: Phẩm Tứ Đế

08/07/2024

HT.Thích Thanh Từ dịch và giảng PHẨM TỨ ĐẾ  “Này Ca-diếp! Nói là “khổ” đó, chẳng gọi là thánh đế. Tại sao vậy? Vì nếu nói “khổ” là khổ thánh đế, thời tất cả trâu, dê, lừa, ngựa cùng người địa ngục lẽ ra có thánh đế.

Xem tiếp

Kinh Đại Bát-Niết-Bàn Trích Giảng - Phần 7: Phẩm Tà Chánh

Kinh Đại Bát-Niết-Bàn Trích Giảng - Phần 7: Phẩm Tà Chánh

06/07/2024

HT.Thích Thanh Từ dịch và giảng PHẨM TÀ CHÁNH  Bấy giờ Ca-diếp Bồ-tát thưa: “Bạch Thế Tôn! Có phải cần y chỉ theo bốn hạng người như trên đã nói chăng?” Phật dạy: “Chính thế! Này Ca-diếp! Nên phải y chỉ như Như Lai đã nói. Sao lại phải y chỉ với bốn bậc ấy? Vì rằng có ...

Xem tiếp

Những cánh hoa đàm (Phần 02)

Những cánh hoa đàm (Phần 02)

06/07/2024

HT.Thích Thanh  Từ HỎI: Thưa Thầy, con ham tu, đang ăn chay tụng kinh niệm Phật, cố bỏ tham, sân, si. Thế mà gặp chuyện con vẫn tham, vẫn sân, nhất là sân. Thưa Thầy, con phải làm sao để bỏ cho được sân hận?

Xem tiếp

Kinh Đại Bát-Niết-Bàn Trích Giảng - Phần 6: Phẩm Tứ Y

Kinh Đại Bát-Niết-Bàn Trích Giảng - Phần 6: Phẩm Tứ Y

28/06/2024

HT.Thích Thanh Từ dịch và giảng PHẨM TỨ Y  Phật dạy: “Này Ca-diếp! Trong kinh Đại Niết-bàn vi diệu này có bốn hạng người hay hộ trì chánh pháp, kiến lập chánh pháp, ức niệm chánh pháp. Thương xót và làm lợi ích an lạc nhiều cho thế gian và làm chỗ nương tựa cho thế gian: ...

Xem tiếp

Dụng Công Tu Thiền - Phần 04: Chương 03 - Nguyên Lý Dụng Công Tu Tập Thiền

Dụng Công Tu Thiền - Phần 04: Chương 03 - Nguyên Lý Dụng Công Tu Tập Thiền

28/06/2024

TT.Thích Tâm Hạnh CHƯƠNG 3: NGUYÊN LÝ DỤNG CÔNG TU TẬP THIỀN  1. DẪN NHẬP. Còn là chúng sanh thì còn đau khổ. Không ai trong chúng ta muốn mình khổ đau, ai cũng muốn vượt khổ. Mà muốn vượt khổ tức là muốn tu hành, bởi tu hành để hết khổ, được an vui. Cũng thế, hiện nay chúng ...

Xem tiếp

Thông Báo Khóa Sinh Hoạt Hè 2024 - Lần 2 tại TVTL Sùng Phúc

Thông Báo Khóa Sinh Hoạt Hè 2024 - Lần 2 tại TVTL Sùng Phúc

28/06/2024

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Được sự cho phép của Thượng tọa trụ trì và Ban lãnh đạo, đáp ứng nguyện vọng của học sinh, cùng các bậc phụ huynh, tiếp nối thành công của KHOÁ SINH HOẠT HÈ 2024 - lần 1, TVTL Sùng Phúc kính thông báo về việc tổ chức ...

Xem tiếp

Chùm Ảnh Khóa Sinh Hoạt Hè 2024 - Lần 1 tại TVTL Sùng Phúc

Chùm Ảnh Khóa Sinh Hoạt Hè 2024 - Lần 1 tại TVTL Sùng Phúc

15/06/2024

Vừa qua trong 3 ngày từ ngày 7 - 9/6/2024. Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc đã tổ chức Khóa sinh hoạt hè đầu tiên trong mùa hè 2024 với 150 em nhỏ đến sinh hoạt. Các bạn trẻ không chỉ được sinh hoạt với nếp sống thiền môn như thực tập tọa thiền, sám ...

Xem tiếp

Những Lời Dạy Của Sư Ông ( Phần 02)

Những Lời Dạy Của Sư Ông ( Phần 02)

15/06/2024

Cuối hạ năm Bính Tý - 1996 Năm nay là năm Bính Tý 1996, còn mấy hôm nữa là giải hạ, Thầy có vài lời nhắc nhở Ni chúng về đường lối tu hành. Do không có cơ hội dạy chung một lượt cho tất cả biết rõ đường lối tu của mình, Thầy e rằng ...

Xem tiếp

Dụng Công Tu Thiền - Phần 03: Chương 02 - Căn bản Dụng Công Tu Tập Thiền(02) - Các Lưu Ý Khác; Câu Hỏi Vận Dụng Thực Tiễn

Dụng Công Tu Thiền - Phần 03: Chương 02 - Căn bản Dụng Công Tu Tập Thiền(02) - Các Lưu Ý Khác; Câu Hỏi Vận Dụng Thực Tiễn

11/06/2024

TT.Thích Tâm Hạnh CHƯƠNG 2:  CĂN BẢN DỤNG CÔNG TU TẬP THIỀN (tiếp theo)  5.  CÁC LƯU Ý KHÁC: 5.1. Sự tiến bộ. Có tu tập, dụng công đúng pháp, miên mật thì chắc chắn sẽ có sự tiến bộ. Muốn công phu tu tập thiền được đắc lực thì yếu tố cần quan tâm là sự liên tục, không để gián ...

Xem tiếp

Kinh Đại Bát-Niết-Bàn Trích Giảng - Phần 5: Phẩm Thân Kim Cang

Kinh Đại Bát-Niết-Bàn Trích Giảng - Phần 5: Phẩm Thân Kim Cang

11/06/2024

HT.Thích Thanh Từ dịch và giảng PHẨM THÂN KIM CANG  Bấy giờ đức Phật lại bảo Ca-diếp Bồ-tát: “Này Ca-diếp! Thân Như Lai là thân thường trụ, thân bất hoại, thân kim cang. Chẳng phải là thân tạp thực. Chính là pháp thân.”  Ca-diếp Bồ-tát bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Những thân của Phật nói đó con đều ...

Xem tiếp

Lịch Tổ Chức Các Khóa Tu Mùa Hè 2024 Tại Các Thiền Viện Thuộc Thiền Phái Trúc Lâm Khu Vực Phía Bắc

Lịch Tổ Chức Các Khóa Tu Mùa Hè 2024 Tại Các Thiền Viện Thuộc Thiền Phái Trúc Lâm Khu Vực Phía Bắc

07/06/2024

BBT xin gửi tới quý độc giả thông tin KHOÁ TU MÙA HÈ tại các Thiền viện, tự viện trực thuộc Ban điều hành Thiền phái Trúc Lâm khu vực phía Bắc gồm: Thiền Viện Đại Giác (Sapa), Thiền Viện Hàm Rồng (Thanh Hóa), Thiền Viện Tây Thiên(Vĩnh Phúc), TVTL Phượng Hoàng(Bắc Giang). Thông ...

Xem tiếp

Trang tin

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 17890
 • Online: 27