Các Bài Phát Biểu và Tham Luận tại Hội Thảo: " Tổ Sư Thiện Hoa và Sự Cải Cách Phật Giáo Việt Nam" - Các Giảng Sư

Ngày đăng: 12/01/2024

Danh mục: Các buổi lễ và phật sự | Lượt xem: 435

Tập:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

1. Bài Phát Biểu Khai Mạc của Hòa Thượng Trưởng Ban Quản Trị Thiền Phái Trúc Lâm.

2. Bài Tham Luận: "Gia Bảo Vô Giá cho Phật Giáo VN và Thiền Phái Trúc Lâm" của TT.Thích Tâm Hạnh

3. Bài Tham Luận: " Sự Nghiệp Văn Học Của Tổ Sư Thiện Hoa là ánh sáng dẫn đạo cho hàng hậu học" của NS.Thích Nữ Hạnh Chiếu.

4.Bài Tham Luận:"Tính Khoa Học của Bộ Phật Học Phổ Thông" của NT.Thích Nữ Như Đức

5. Bài Tham Luận:" Sự Kế Thừa Tư Tưởng Giáo Dục Thanh Thiếu Niên của Tổ Sư Thiện Hoa của các Thiền viện thuộc Thiền Phái Trúc Lâm tại một số tỉnh thành thuộc Khu Vực Phía Bắc Hiện Nay" của TT.Thích Tâm Thuần

6.Bài Tham Luận của TT.Thích Tỉnh Thuần

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập: 84751
  • Online: 26