Các bài giảng trong Khóa tu Bồ tát hạnh lần VIII tháng 04/2019 - Các Giảng Sư

Ngày đăng: 02/05/2019

Danh mục: Bài giảng ngắn | Lượt xem: 234

Tập:
  • 1
  • 2
  • 3

Bài 1: TT.Thích Tâm Chánh - Phó Trụ trì Thiền viện Sùng Phúc thuyết giảng chủ đề ngày thứ nhất : Phát tâm Bồ Đề

Bài 2: TT.Thích Tỉnh Thiền - Trụ trì TVTL Đại Giác thuyết giảng ngày thứ hai: Nhập Bồ Tát Hạnh

Bài 3: TT.Thích Tâm Thuần thuyết giảng ngày thứ hai Khóa tu Bồ tát Hạnh lần VIII

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập: 77210
  • Online: 37