Các Bài Giảng Tại Khóa Tu Úc Châu 10/2023 - Các Giảng Sư

Ngày đăng: 04/01/2024

Danh mục: Bài giảng ngắn | Lượt xem: 345

Tập:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Chư Tôn Đức Tăng Thiền Phái Trúc Lâm VN giảng cho Khóa Tu Trở Về Chính Mình, Liên Bang Úc Châu 10/2023

1. TT.Thích Tâm Thuần, đề tài: Tứ Như Ý Túc

2. HT Thích Thông Không, đề tài: Chơn Tâm Vô Niệm

3. HT.Thích Thông Không: Tham Vấn

4. TT.Thích Khế Định: Đại Tín Căn - Đức Tính của Người Tu Thiền

5. TT. Thích Khế Định: Tham Vấn

 

 

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập: 84935
  • Online: 24