Các bài giảng Phổ thông (Phần 4) - HT. Thích Thông Phương

Ngày đăng: 06/11/2019

Danh mục: Bài giảng ngắn | Lượt xem: 3604

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48

001-002: Ý nghĩa Phật thành đạo

003-008: Tập nói lời xin lỗi

009-010: Ý nghĩa khai pháp

012-014: Ý nghĩa sám hối sáu căn

015-017: Oán hận nên giải không nên kết

018-019: Ý nghĩa Phật đản

020-022: Đức tàm quý

023-025: Hai giấc chiêm bao

026-028: Niệm về cái chết

029-031: Tam tuệ học

032-034: Cái ngã

035-036: Thân bệnh và tâm bệnh

037-039: Tâm sanh thì tất cả các pháp sanh

040-041: Nói chuyện với Ni quốc tế

042-044: Hạnh tinh tấn

045: Lễ tất niên

046-048: Đưa tâm về nhà

 

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 84891
 • Online: 39