Các bài giảng Phổ thông ( Phần 3) - HT. Thích Thông Phương

Ngày đăng: 04/11/2019

Danh mục: Bài giảng ngắn | Lượt xem: 3608

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45

1-3: Nhân quả

4-7: Ý nghĩa tùy duyên

8-10: Vô thường

11-16: Kinh Bát Nhã

17-19: Tìm lại chính mình

20-22: Nghiệp báo sai biệt

23-25: Tu trong một chứ nhớ

26-27: Ý nghĩa bài hồi hướng

28-30: Thiền là sáng tạo

31-34: Giáo ngoại biệt truyền

35-37: Thực tại nhiệm mầu

38-41: 

42-45: Tỉnh mộng

 

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 84853
 • Online: 24