TT.Thích Thông Quán

Lượt xem: 2848

TT.Thích Thông Quán - Trưởng lão Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, Giáo Thọ Sư TVTL Sùng Phúc

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập: 42631
  • Online: 23