Tổ Sư Thiền và lời dạy của Chư Tổ - 51. Tổ thứ 51 THIÊN ĐỒNG - HÀM KIỆT THIỀN SƯ (1110 – 1186)

24/08/2019 | Lượt xem: 2090

HT.Thích Phước Tú sưu tầm và soạn dịch

Sư họ Trịnh, sinh năm Canh Dần (1110), niên hiệu Đại Quan thứ 4 đời vua Tống Huy Tông tại Phước Châu (nay thuộc Phước Kiến). Sư nối pháp thiền sư Đàm Hoa phái Lâm Tế Dương Kỳ. Sư trụ tại Điểu Cự am, sau trụ các chùa: Tương Sơn Hoa Tạng, Kính Sơn, Linh Ẩn, Thiên Đồng, A Dục Vương.

Vào năm Bính Ngọ (1186), niên hiệu Thuần Hy thứ 13 triều vua Hiếu Tông nhà Nam Tống, Sư thị tịch, thọ thế 77 tuổi. Tác phẩm gồm có Mật Am Hòa thượng ngữ lục. Đệ tử nối pháp có thiền sư Tổ Tiên.

 

 

 

 

Chuyên đề

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 34290
 • Online: 26