Mời Tham Dự Tọa Đàm và Tọa Thiền , Lễ Giỗ Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma PL.2567-DL.2023

14/11/2023 | Lượt xem: 690

Nhân ngày Lễ giỗ Tổ Bồ Đề Đạt Ma lần thứ 1494, Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tổ chức Buổi Tọa Đàm - Tọa Thiền  và Lễ Giỗ Tổ trong hai ngày 08-09 tháng 10 năm Quý Mão (20-21/11/2023). 

Thành kính cung thỉnh chư tôn đức, kính thông báo tới các TỔ PHẬT TỬ trực thuộc Đạo Tràng và kính mời quý vị đạo hữu, Phật tử gần xa cùng về chùa tham dự để kết thành năng lượng an lạc, thanh tịnh cúng dường lên chư Tổ, chư Phật, gìn giữ Phật Pháp trường tồn.

Dưới đây là Chương trình chi tiết:


TỌA ĐÀM & TỌA THIỀN

Thứ hai – ngày 20/11/2023 (08/10/Quý Mão)

* Chủ đề tọa đàm: Hành trạng của Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma

* Tọa thiền: Xuyên đêm

(Gồm 4 thời, mỗi thời ngồi 45 phút, xả thiền 15 phút, hành Thiền 30 phút)

* Chương trình:

18h15 - 19h30: Tụng kinh sám hối.

20h00 - 22h30: Tọa đàm

22h30 - 23h00: Thắp nến tri ân- Phát nguyện

23h00 - 23h45: Toạ thiền

23h45 - 00h00: Thiền hành

00h00 - 01h00: Tọa thiền

01h00 - 02h00: Chia sẻ Phật pháp và kinh nghiệm tu tập.

02h00 - 03h00: Toạ thiền

03h00 - 03h30: Thiền hành

04h00 - 04h45: Hồi hướng

05h00 : Hoàn mãn

06h00 - 06h45: Tiểu thực.


LỄ HÀNH CHÍNH

Thứ ba – ngày 21/11/2022 (09/10/Quý Mão)

07h00 - 07h30: Phật tử vân tập - trang nghiêm đạo tràng.

07h30 - 08h00: Cung đón Chư Tôn Đức Tăng Ni

08h00 - 09h00: Thi giáo lý về Tổ sư Thiền tông (Đề thi do HT Giác Thiên biên soạn)

09h00 - 11h15: Lễ giỗ Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma

- Cử ba hồi chuông trống Bát Nhã.

- Cung tuyên hành trạng Tổ sư.

- Nghi thức cúng Tổ

- Tọa thiền

- Nhiễu Tổ

- Cảm tạ của ban tổ chức

- Hồi hướng.

11h30: Thọ trai

12h30: Chỉ tịnh

Buổi chiều:

14h00: Lễ Thế phát Xuất gia

16h30: Hoàn mãn

Lịch tu học

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 00189
 • Online: 18