Mời dự Lễ tạ pháp năm Bính Thân

18/12/2016 | Lượt xem: 3792

Vào ngày Thứ bảy 26 tháng 11 năm Bính Thân (24.12.2016), Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tổ chức Lễ tạ pháp tổng kết một năm tu học của đạo tràng và đưa ra các chương trình tu học mới cho năm tiếp theo. Sau lễ tạ pháp, vào buổi chiều là cuộc thi giáo lý cho các đạo tràng.


Thành kính cung thỉnh Chư tôn thiền đức tăng ni cùng Quý Phật tử bớt chút thời gian đến tham dự buổi lễ.

Dưới đây là chương trình chi tiết.

BUỔI SÁNG
7h 30 : Phật tử vân tập.
8h 00 : Chương trình văn nghệ chào mừng
8h 30 : Cung nghinh chư Tôn Đức Tăng, Ni.
              (Cử 3 hồi chuông trống bát nhã)
8h 30-11h 00 : Chương Trình Lễ Tạ Pháp

1.Niệm Phật cầu gia bị.
2.Tuyên bố lý do-giới thiệu chương trình và thành phần tham dự.
3. Phát biểu khai mạc của thầy Trụ Trì.
4. Báo cáo tổng kết của đạo tràng và phương hướng năm tới.
5. Đại diện các chúng đọc báo cáo
6. Đạo từ của Hòa thượng chứng minh.
7. Đại diện phật tử dâng lời phát nguyện.
8. Dâng phẩm vật cúng dường.
9. Cảm tạ của Ban Tổ Chức.
10. Hồi hướng
11h 30: Thọ trai.
12h 30: Chỉ tịnh.

BUỔI CHIỀU

13h 30: Thức chúng.
13h 45: Trang nghiêm Đạo tràng.
14h 00 – 16h00: Chương trình thi giáo lý Phật pháp
16h 00: Hồi hướng – Hoàn Mãn.

Tags: 1054

Lịch tu học

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 85112
 • Online: 20