Lịch Thuyết Giảng Tháng 6 năm Đinh Dậu

26/06/2017 | Lượt xem: 4321

Ban biên tập website xin giới thiệu Lịch thuyết giảng Tháng 6 năm Đinh Dậu (24/06/2017 đến 22/07/2017) của Quý Thầy trong Ban giáo thọ Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tại Thiền viện và một số đạo tràng và đường link để xem lại một số bài giảng pháp đã được phát trực tiếp trên trang facebook của Thiền viện. Bạn đọc có thể liên hệ với Thiền viện để được biết thêm chi tiết.

 

Thứ

Ngày

Đạo tràng - Chùa

Thời gian

Giáo thọ sư

Bảy

01/06 ÂL  - 24/06

Sùng Phúc

20:00 - 21:00

ĐĐ.T Nghĩa Thông

Bảy

01/06 ÂL  - 24/06

Bồ Tát Tại Gia Sùng Phúc

09:00 - 11:30

TT. Tâm Thuần

14:00 - 15:30

ĐĐ. Thông Phổ

Bảy

01/06 ÂL  - 24/06

Đạo Tràng Cửu Hoa Sơn

 

 

CN

02/06 ÂL  - 25/06

Thanh Niên Sùng Phúc

10:00 - 11:30

ĐĐ.T Chí Trường

14:00 - 15:30

TT.T Thông Quán

CN

02/06 ÂL  - 25/06

Chùa Quán Sứ

14:00 - 15:30

TT. Tâm Thuần

CN

02/06 ÂL  - 25/06

Đông Trú Thái Bình

 

ĐĐ.T Chí Kiệt +.....

Ba

04/06 ÂL  - 27/06

Sùng Phúc

14:00 - 15:30

ĐĐ.T Kiến Bản

05/06 ÂL  - 28/06

Sùng Phúc

14:00 - 15:30

Nghe băng giảng của HT

Năm

06/06 ÂL  - 29/06

Tăng Ni Sùng Phúc

14:00 - 15:30

TT. Tâm Thuần

Bảy

08/06 ÂL  - 01/07

Sùng Phúc

14:00 - 15:30

ĐĐ.T Quảng Ánh

CN

09/06 ÂL  - 02/07

Chùa Phú Khê

 

ĐĐ.T Kiến Bản

CN

09/06 ÂL  - 02/07

Chùa Quán Sứ

14:00 - 15:30

TT. Tâm Thuần

CN

09/06 ÂL  - 02/07

Thanh Niên Sùng Phúc

10:00 - 11:30

ĐĐ.T Nguyện Chánh

14:00 - 15:30

TT.T Thông Quán

Ba

11/06 ÂL  - 04/07

Sùng Phúc

14:00 - 15:30

ĐĐ.T Chí Kiệt

12/06 ÂL  - 05/07

Sùng Phúc

14:00 - 15:30

Nghe băng giảng của HT

Năm

13/06 ÂL  - 06/07

Tăng Ni Sùng Phúc

14:00 - 15:30

TT. Tâm Thuần

Bảy

15/06 ÂL  - 08/07

Sùng Phúc

20:00 - 21:00

ĐĐ.T Nguyện Chánh

Bảy

15/06 ÂL  - 08/07

Sùng Phúc

14:00 - 15:30

ĐĐ.T Chí Kiệt

CN

16/06 ÂL  - 09/07

Thọ Bồ Tát Giới

Sáng

 

CN

16/06 ÂL  - 09/07

Thanh Niên Sùng Phúc

10:00 - 11:30

 

14:00 - 15:30

TT.T Thông Quán

CN

16/06 ÂL  - 09/07

Chùa Quán Sứ

14:00 - 15:30

TT. Tâm Thuần

Ba

18/06 ÂL  - 11/07

Chùa Đào Xá

 

ĐĐ.T Quảng Ánh+ Chí Kiệt

Ba

18/06 ÂL  - 11/07

Sùng Phúc

14:00 - 15:30

ĐĐ.T Kiến Bản

19/06 ÂL  - 12/07

Sùng Phúc

14:00 - 15:30

Nghe băng giảng của HT

Năm

20/06 ÂL  - 13/07

Tăng Ni Sùng Phúc

14:00 - 15:30

TT. Tâm Thuần

Bảy

22/06 ÂL  - 15/07

Sùng Phúc

14:00 - 15:30

ĐĐ. Quảng Ánh

CN

23/06 ÂL  - 16/07

Chùa Hòe Nhai

8:00 - 9:30

TT. Tâm Thuần

CN

23/06 ÂL  - 16/07

Chùa Hồng Ân

 

ĐĐ.T Chí Kiệt +Kiến Bản

CN

23/06 ÂL  - 16/07

Chùa Quán Sứ

14:00 - 15:30

TT. Tâm Thuần

CN

23/06 ÂL  - 16/07

Thanh Niên Sùng Phúc

10:00 - 11:30

ĐĐ.T Phổ Tràng

14:00 - 15:30

TT.T Thông Quán

Ba

25/06 ÂL  - 18/07

Sùng Phúc

14:00 - 15:30

ĐĐ.T Chí Kiệt

26/06 ÂL  - 19/07

Sùng Phúc

14:00 - 15:30

Nghe băng giảng của HT

Năm

27/06 ÂL  - 20/07

Tăng Ni Sùng Phúc

14:00 - 15:30

TT. Tâm Thuần

Sau

28/06 ÂL  - 21/07

Chùa Giác Quang

 

ĐĐ.T Chí Kiệt

Sau

28/06 ÂL  - 21/07

Chùa Cát Linh

19:00 - 20:30

TT. Tâm Thuần

Bảy

29/06 ÂL  - 22/07

Ngày Tu An Lạc Sùng Phúc

10:00 - 11:30

TT. Tâm Thuần

14:00 - 15:30

ĐĐ.T Quảng Ánh+ Chí Kiệt

Bảy

29/06 ÂL  - 22/07

Chùa Bát Mẫu

14:00 - 15:30

TT. Tâm Thuần

 

 

Lịch tu học

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 18578
 • Online: 28