Lịch thuyết giảng tháng 5 năm Mậu Tuất

13/07/2018 | Lượt xem: 3385

Ban biên tập website xin giới thiệu Lịch thuyết giảng Tháng 5 năm Mậu Tuất (14/06/2018 đến 12/07/2018) của Quý Thầy trong Ban giáo thọ Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tại Thiền viện và một số đạo tràng. Bạn đọc có thể liên hệ với Thiền viện để được biết thêm chi tiết.

LỊCH THUYẾT GIẢNG THÁNG 5 NĂM ĐINH DẬU

 (14/06/2018 - 12/07/2018)  CỦA BAN GIÁO THỌ THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC

TẠI THIỀN VIỆN VÀ CÁC ĐẠO TRÀNG


Thứ Ngày Đạo tràng - Chùa Thời gian Giáo thọ sư
Năm 01/05 ÂL  - 14/06 Thiền Viện Sùng Phúc 20:00 - 21:00  ĐĐ.T Nghĩa Thông
Năm 01/05 ÂL  - 14/06 Bồ Tát Tại Gia 10:00 - 11:30 TT. Tâm Thuần
14:00 - 15:30 Tham Vấn
Bảy 03/05 ÂL  - 16/06 Thiền Viện Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt
Bảy 03/05 ÂL  - 16/06 Cửu Hoa Sơn   TT. Thông Hiền
CN 04/05 ÂL  - 17/06 Thiền Viện Sùng Phúc 10:00 - 11:30  ĐĐ. Nguyện Chánh 
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 04/05 ÂL  - 17/06 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
CN 04/05 ÂL  - 17/06 Thái Bình    ĐĐ.T Chí Kiệt
Ba 06/05 ÂL  - 19/06 Thiền Viện Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Kiến Bản
07/05 ÂL  - 20/06 Thiền Viện Sùng Phúc 14:00 - 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 08/05 ÂL  - 21/06  Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
Bảy 10/05 ÂL  - 23/06 Thiền Viện Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Quảng Ánh
CN 11/05 ÂL  - 24/06 Chùa Quán Sứ   Lễ Phật Đản
CN 11/05 ÂL  - 24/06 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30  ĐĐ.T Quảng Ánh
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 11/05 ÂL  - 24/06 Chùa Phú Khê    ĐĐ.T Kiến Bản
Ba 13/05 ÂL  - 26/06 Thiền Viện Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Quảng Ánh
14/05 ÂL  - 27/06 Thiền Viện Sùng Phúc 14:00 - 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 15/05 ÂL  - 28/06  Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
Năm 15/05 ÂL  - 28/06 Thiền Viện Sùng Phúc 20:00 - 21:00  ĐĐ. Nguyện Chánh 
Bảy 17/05 ÂL  - 30/06 Thiền Viện Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Kiến Bản
Bảy 17/05 ÂL  - 30/06 Linh Sơn Thiền Tự   TT. Tâm Thuần
CN 18/05 ÂL  - 01/07 Chùa Đào Xá    ĐĐ.T Quảng Ánh
CN 18/05 ÂL  - 01/07 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
CN 18/05 ÂL  - 01/07 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30  ĐĐ. Nguyện Chánh 
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
Ba 20/05 ÂL  - 03/07 Thiền Viện Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt
21/05 ÂL  - 04/07 Thiền Viện Sùng Phúc 14:00 - 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 22/05 ÂL  - 05/07  Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
Sáu 23/05 ÂL  - 06/07 Chùa Hồng Ân    ĐĐ.T Kiến Bản
Bảy 24/05 ÂL  - 07/07 Ngay Tu An LẠc 10:00 - 11:30 TT. Tâm Thuần
14:00 - 15:30  ĐĐ.T Thiện Tài
CN 25/05 ÂL  - 08/07 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
CN 25/05 ÂL  - 08/07 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30  ĐĐ.T Chí Kiệt
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
Ba 27/05 ÂL  - 10/07 Thiền Viện Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Kiến Bản
28/05 ÂL  - 11/07 Thiền Viện Sùng Phúc 14:00 - 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 29/05 ÂL  - 12/07  Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần

Lịch tu học

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 18555
 • Online: 24