Lịch Thuyết Giảng Tháng 5 năm Đinh Dậu

26/06/2017 | Lượt xem: 3318

Ban biên tập website xin giới thiệu Lịch thuyết giảng Tháng 5 năm Đinh Dậu  của Quý Thầy trong Ban giáo thọ Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tại Thiền viện và một số đạo tràng. Bạn đọc có thể liên hệ với Thiền viện để được biết thêm chi tiết.

Thứ

Ngày

Đạo tràng - Chùa

Thời gian

Giáo thọ sư

Sáu

01/05 ÂL  - 26/05

 Sùng Phúc

20:00 - 21:00

 ĐĐ.T Nghĩa Thông

Sáu

01/05 ÂL  - 26/05

Bồ Tát Tại Gia Sùng Phúc

09:00 - 11:30

TT. Tâm Thuần

14:00 - 15:30

 

Bảy

02/05 ÂL  - 27/05

 Sùng Phúc

14:00 - 15:31

 ĐĐ.T Chí Trường

Bảy

02/04 ÂL  - 27/05

Đạo Tràng Cửu Hoa Sơn

 

 

CN

03/05 ÂL  - 28/05

Thanh Niên Sùng Phúc

10:00 - 11:30

 ĐĐ.T Chí Trường

14:00 - 15:30

TT.T Thông Quán

CN

03/05 ÂL  - 28/05

Chùa Quán Sứ

14:00 - 15:30

TT. Tâm Thuần

CN

03/05 ÂL  - 28/05

Đông Trú Thái Bình

 

 ĐĐ.T Chí Kiệt +.....

Ba

05/05 ÂL  - 30/05

 Sùng Phúc

14:00 - 15:30

 ĐĐ.T Kiến Bản

06/05 ÂL  - 31/05

 Sùng Phúc

14:00 - 15:30

 Nghe băng giảng của HT

Năm

07/05 ÂL  - 01/06

 Tăng Ni Sùng Phúc

14:00 - 15:30

TT. Tâm Thuần

Bảy

09/05 ÂL  - 03/06

 Sùng Phúc

14:00 - 15:30

 ĐĐ.T Quảng Ánh

CN

10/05 ÂL  - 04/06

Chùa Phú Khê

 

 ĐĐ.T Kiến Bản

CN

10/05 ÂL  - 04/06

Chùa Quán Sứ

14:00 - 15:30

TT. Tâm Thuần

CN

10/05 ÂL  - 04/06

Thanh Niên Sùng Phúc

10:00 - 11:30

 ĐĐ.T Nguyện Chánh

14:00 - 15:30

TT.T Thông Quán

Ba

12/05 ÂL  - 06/06

Sùng Phúc

14:00 - 15:30

 ĐĐ.T Chí Kiệt

13/05 ÂL  - 07/06

Sùng Phúc

14:00 - 15:30

 Nghe băng giảng của HT

Năm

14/05 ÂL  - 08/06

 Tăng Ni Sùng Phúc

14:00 - 15:30

TT. Tâm Thuần

Sáu

15/05 ÂL  - 09/06

Tu Bồ Tát Hạnh

 

 

Bảy

16/05 ÂL  - 10/06

Tu Bồ Tát Hạnh

 

 

CN

17/05 ÂL  - 11/06

Tu Bồ Tát Hạnh

 

 

 

 

CN

17/05 ÂL  - 11/06

Chùa Quán Sứ

14:00 - 15:30

TT. Tâm Thuần

Hai

18/05 ÂL  - 12/06

Chùa Đào Xá

 

 ĐĐ.T Quảng Ánh+ Chí Kiệt

Ba

19/05 ÂL  - 13/06

Sùng Phúc

14:00 - 15:30

 ĐĐ.T Chí Kiệt

20/05 ÂL  - 14/06

Sùng Phúc

14:00 - 15:30

 Nghe băng giảng của HT

Năm

21/05 ÂL  - 15/06

Tăng Ni Sùng Phúc

14:00 - 15:30

TT. Tâm Thuần

Bảy

23/05 ÂL  - 17/06

Chùa Hồng Ân

 

 ĐĐ.T Chí Kiệt + Kiến Bản

Bảy

23/05 ÂL  - 17/05

Ngày Tu An Lạc Sùng Phúc

10:00 - 11:30

 

14:00 - 15:30

TT.T Thông Quán

CN

24/05 ÂL  - 18/06

Chùa Quán Sứ

14:00 - 15:30

TT. Tâm Thuần

CN

24/05 ÂL  - 18/06

Thanh Niên Sùng Phúc

10:00 - 11:30

 ĐĐ.T Phổ Tràng

14:00 - 15:30

TT.T Thông Quán

Ba

26/05 ÂL  - 20/06

 Sùng Phúc

14:00 - 15:30

 ĐĐ.T Kiến Bản

27/05 ÂL  - 21/06

 Sùng Phúc

14:00 - 15:30

 Nghe băng giảng của HT

Năm

28/05 ÂL  - 22/06

 Tăng Ni Sùng Phúc

14:00 - 15:30

TT. Tâm Thuần

Năm

28/05 ÂL  - 22/06

Chùa Giác Quang

 

 ĐĐ.T Chí Kiệt

Lịch tu học

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 18577
 • Online: 38