Lịch thuyết giảng tháng 4 năm Mậu Tuất

30/05/2018 | Lượt xem: 2865

Ban biên tập website xin giới thiệu Lịch thuyết giảng Tháng 4 năm Mậu Tuất (15/05/2018 đến 13/06/2018) của Quý Thầy trong Ban giáo thọ Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tại Thiền viện và một số đạo tràng. Bạn đọc có thể liên hệ với Thiền viện để được biết thêm chi tiết.

LỊCH THUYẾT GIẢNG THÁNG 4 NĂM ĐINH DẬU

 (15/05/2018 - 13/06/2018)  CỦA BAN GIÁO THỌ THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC

TẠI THIỀN VIỆN VÀ CÁC ĐẠO TRÀNG

 

Thứ Ngày Đạo tràng - Chùa Thời gian Giáo thọ sư
Ba 01/04 ÂL  - 15/05 Thiền Viện Sùng Phúc 20:00 - 21:00  ĐĐ. Nguyện Chánh 
Ba 01/04 ÂL  - 15/05 Bồ Tát Tại Gia 10:00 - 11:30  
14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
02/04 ÂL  - 16/05 Chùa Nga My   Lễ Phật Đản
02/04 ÂL  - 16/05 Chùa Yên Lộ   Lễ Phật Đản
Năm 03/04 ÂL  - 17/05 Thiền Viện Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
Bảy 05/04 ÂL  - 19/05 Thiền Viện Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Quảng Ánh
Bảy 05/04 ÂL  - 19/05 Cửu Hoa Sơn   Lễ Phật Đản
CN 06/04 ÂL  - 20/05 Thiền Viện Sùng Phúc Sáng LỄ PHẬT ĐẢN
14:00 - 15:30 Quy Y
Hai 07/04 ÂL  - 21/05 Chùa Vĩnh Khánh   Lễ Phật Đản
Ba 08/04 ÂL  - 22/05 Thiền Viện Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt
09/04 ÂL  - 23/05 Thiền Viện Sùng Phúc 14:00 - 15:30  Nghe băng giảng của HT
09/04 ÂL  - 23/05 TV Chính Pháp Tuyên Quang Tối Lễ Phật Đản
Năm 10/04 ÂL  - 24/05 TVTL Tây Thiên   An Cư + Phật Đản
Bảy 12/04 ÂL  - 26/05 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt
Bảy 12/04 ÂL  - 26/05 TVTL Tuệ Đức   Lễ Phật Đản
Bảy 12/04 ÂL  - 26/05 TVTL Giác Tâm   Lễ Phật Đản
CN 13/04 ÂL  - 27/05 TVTL An Tâm   Lễ Phật Đản
CN 13/04 ÂL  - 27/05 TVTL Tây Trúc   Lễ Phật Đản
CN 13/04 ÂL  - 27/05 Chùa Kỉnh   Lễ Phật Đản
CN 13/04 ÂL  - 27/05 Chùa Bảo Lâm   Lễ Phật Đản
CN 13/04 ÂL  - 27/05 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30  ĐĐ.T Nghĩa Thông
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 13/04 ÂL  - 27/05 Chùa Phú Khê   Lễ Phật Đản
CN 13/04 ÂL  - 27/05 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
Hai 14/04 ÂL  - 28/05 Thiền Tự Bản Bù   Lễ Phật Đản
Ba 15/04 ÂL  - 29/05 Thiền Viện Sùng Phúc 20:00 - 21:00  ĐĐ.T Kiến Bản
Ba 15/04 ÂL  - 29/05 TVTL Hàm Rồng   Lễ Phật Đản
Ba 15/04 ÂL  - 29/05 TVTL Phụng Hoàng   Lễ Phật Đản
Ba 15/04 ÂL  - 29/05 TVTL Đại Giác Sa Pa   Lễ Phật Đản
Ba 15/04 ÂL  - 29/05 Thiền Tự Long Hoa   Lễ Phật Đản
Ba 15/04 ÂL  - 29/05 Chùa Vòm   Lễ Phật Đản
16/04 ÂL  - 30/05 Thiền Viện Sùng Phúc 14:00 - 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 17/04 ÂL  - 31/05  Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
Sáu 18/04 ÂL  - 01/06 Chùa Đào Xá    ĐĐ.T Chí Kiệt
Bảy 19/04 ÂL  - 02/06 Thiền Viện Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Quảng Ánh
CN 20/04 ÂL  - 03/06 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
CN 20/04 ÂL  - 03/06 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30  ĐĐ. Nguyện Chánh 
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
Ba 22/04 ÂL  - 05/06 Thiền Viện Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt
23/04 ÂL  - 06/06 Chùa Hồng Ân    ĐĐ.T Kiến Bản
23/04 ÂL  - 06/06 Thiền Viện Sùng Phúc 14:00 - 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 24/04 ÂL  - 07/06  Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
Bảy 26/04 ÂL  - 09/06 Ngay Tu An LẠc 10:00 - 11:30 TT. Tâm Thuần
14:00 - 15:30 ĐĐ Quảng Ánh +  Chí Trường
CN 27/04 ÂL  - 10/06 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
CN 27/04 ÂL  - 10/06 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30  ĐĐ.T Chí Trường
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
Ba 29/04 ÂL  - 12/06 Thiền Viện Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Chí Trường
30/04 ÂL  - 13/06 Thiền Viện Sùng Phúc 14:00 - 15:30  Nghe băng giảng của HT

Lịch tu học

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 18554
 • Online: 24