Lịch thuyết giảng Tháng 3 năm Đinh Dậu

28/03/2017 | Lượt xem: 4537

Ban biên tập website xin giới thiệu Lịch thuyết giảng Tháng 3 năm Đinh Dậu (28/03/2017 đến 25/04/2017) của Quý Thầy trong Ban giáo thọ Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tại Thiền viện và một số đạo tràng. Bạn đọc có thể liên hệ với Thiền viện để được biết thêm chi tiết.


 

LỊCH THUYẾT GIẢNG THÁNG 3 NĂM ĐINH DẬU

 (28/03/2017 - 25/04/2017)  CỦA BAN GIÁO THỌ THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC

TẠI THIỀN VIỆN VÀ CÁC ĐẠO TRÀNG

Thứ Ngày Đạo tràng - Chùa Thời gian Giáo thọ sư
Ba 01/03 ÂL  - 28/03  Sùng Phúc 20:00 - 21:00  ĐĐ. Nguyện Chánh 
Ba 01/03 ÂL  - 28/03 Bồ Tát Tại Gia Sùng Phúc 10:00 - 11:30 TT. Tâm Thuần
14:00 - 15:30  ĐĐ.T Thiện Tài
02/03 ÂL  - 29/03  Sùng Phúc 14:00 - 15:31  Nghe băng giảng của HT
Năm 03/03 ÂL  - 30/03  Sùng Phúc 14:00 - 15:32 TT. Tâm Thuần
Bảy 05/03 ÂL  - 01/04  Sùng Phúc 14:00 - 15:33  ĐĐ.T Chí Trường
CN 06/03 ÂL  - 02/04 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30  ĐĐ.T Chí Trường
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 06/03 ÂL  - 02/04 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
CN 06/03 ÂL  - 02/04 Chùa Bụt Mọc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Thiện Tài
CN 06/03 ÂL  - 02/04 Chùa Thái Bình    ĐĐ.T Chí Kiệt
Ba 08/03 ÂL  - 04/04  Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Kiến Bản 
09/03 ÂL  - 05/04  Sùng Phúc 14:00 - 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 10/03 ÂL  - 06/04  Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
Bảy 12/03 ÂL  - 08/04  Chùa Vạn Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Thiện Tài
Bảy 12/03 ÂL  - 08/04  Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Tỉnh Thiền
Bảy 12/03 ÂL  - 08/04 Chùa Cát Linh 19:00 - 20:30 TT. Tâm Thuần
CN 13/03 ÂL  - 09/04 Chùa Phú Khê    ĐĐ.T Kiến Bản 
CN 13/03 ÂL  - 09/04 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30  ĐĐ.T Nguyện Chánh
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 13/03 ÂL  - 09/04 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
Ba 15/03 ÂL  - 11/04 Sùng Phúc 20:00 - 21:00  ĐĐ.T Nghĩa Thông
Ba 15/03 ÂL  - 11/04 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt
16/03 ÂL  - 12/04 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 17/03 ÂL  - 13/04  Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
Sáu 18/03 ÂL  - 14/04 Chùa Đào Xá    ĐĐ.T Quảng Ánh+ Chí Kiệt
Bảy 19/03 ÂL  - 15/04 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Quảng Ánh
CN 20/03 ÂL  - 16/04 Chùa Hòe Nhai 8:00 - 9:30 TT. Tâm Thuần
CN 20/03 ÂL  - 16/04 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30  ĐĐ.T Quảng Ánh
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 20/03 ÂL  - 16/04 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
Ba 22/03 ÂL  - 18/04 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt
23/03 ÂL  - 19/04 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  Nghe băng giảng của HT
23/03 ÂL  - 19/04 Chùa Hồng Ân    ĐĐ.T Quảng Ánh+ Nghĩa Thông
Năm 24/03 ÂL  - 20/04 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
Bảy 26/03 ÂL  - 22/04 Ngày Tu An Lạc Sùng Phúc 10:00 - 11:30 TT. Tâm Thuần
14:00 - 15:30  ĐĐ.T Quảng Ánh+ Chí Kiệt
CN 27/03 ÂL  - 23/04 Chùa Bát Mẫu 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Quảng Ánh
CN 27/03 ÂL  - 23/04 ChùaTăng Phúc 8:00 - 9:30 TT. Tâm Thuần
CN 27/03 ÂL  - 23/04 Chùa Bà Đá 8:00 - 9:30  ĐĐ.T Thiện Tài
CN 27/03 ÂL  - 23/04 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
CN 27/03 ÂL  - 13/04 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30  ĐĐ.T Phổ Tràng
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
Ba 29/03 ÂL  - 25/04 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt

Lịch tu học

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 18574
 • Online: 31