Lịch thuyết giảng Tháng 2 năm Đinh Dậu

27/02/2017 | Lượt xem: 5277

Ban biên tập website xin giới thiệu Lịch thuyết giảng Tháng 2 năm Đinh Dậu (26/02/2017 đến 26/03/2017) của Quý Thầy trong Ban giáo thọ Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tại Thiền viện và một số đạo tràng. Bạn đọc có thể liên hệ với Thiền viện để được biết thêm chi tiết.

LỊCH THUYẾT GIẢNG THÁNG 2 NĂM ĐINH DẬU

 (26/02/2017 - 26/03/2017)  CỦA BAN GIÁO THỌ THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC

TẠI THIỀN VIỆN VÀ CÁC ĐẠO TRÀNG

 

Thứ Ngày Đạo tràng - Chùa Thời gian Giáo thọ sư
CN 01/02 ÂL  - 26/02  Sùng Phúc 20:00 - 21:00  ĐĐ. Nguyện Chánh 
CN 01/02 ÂL  - 26/02  Sùng Phúc 10:00 - 11:30 TT. Tâm Thuần
CN 01/02 ÂL  - 26/02 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30 TT. Tâm Thuần
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 01/02 ÂL  - 26/02 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
CN 01/02 ÂL  - 26/02 Chùa Thái Bình    ĐĐ.T Chí Kiệt
Ba 03/02 ÂL  - 28/02  Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Kiến Bản 
04/02 ÂL  - 29/02  Sùng Phúc 14:00 - 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 05/02 ÂL  - 30/02  Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
Bảy 07/02 ÂL  - 04/03 Khai Pháp Cửu Hoa Sơn    
Bảy 07/02 ÂL  - 04/03  Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT.T Thông Hiền
CN 08/02 ÂL  - 05/03 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30  ĐĐ.T Nguyện Chánh
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 08/02 ÂL  - 05/03 Chùa Phú Khê    ĐĐ.T Kiến Bản 
CN 08/02 ÂL  - 05/03 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
Ba 10/02 ÂL  - 07/03 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt
11/02 ÂL  - 08/03 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  Nghe băng giảng của HT
11/02 ÂL  - 08/03 Khai Pháp Chùa Hồng Ân    ĐĐ.T Quảng Ánh+...........
Năm 12/02 ÂL  - 09/03  Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
Bảy 14/02 ÂL  - 11/03 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Quảng Ánh
CN 15/02 ÂL  - 12/03 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30  ĐĐ.T Quảng Ánh
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 15/02 ÂL  - 12/03          Khai Pháp Chùa Càn Nguyên    
CN 15/02 ÂL  - 12/03 TV Đại Giác SaPa    
CN 15/02 ÂL  - 12/03 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
CN 15/02 ÂL  - 12/03 Sùng Phúc 20:00 - 21:00  ĐĐ.T Nghĩa Thông
Ba 17/02 ÂL  - 14/03 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt
18/02 ÂL  - 15/03 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  Nghe băng giảng của HT
18/02 ÂL  - 15/03 Chùa Đào Xá    ĐĐ.T Quảng Ánh+ Nghĩa Thông
Năm 19/02 ÂL  - 16/03 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
Bảy 21/02 ÂL  - 18/03 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt
CN 22/02 ÂL  - 19/03 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
CN 22/02 ÂL  - 19/03 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30  ĐĐ.T Nghĩa Thông
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
Ba 24/02 ÂL  - 21/03 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt
25/02 ÂL  - 22/03 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 26/02 ÂL  - 23/03  Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
Bảy 28/02 ÂL  - 25/03 Chùa Giác Quang    ĐĐ.T Chí Kiệt
Bảy 28/02 ÂL  - 25/03 Sinh Hoạt Sùng Phúc 10:00 - 11:30 TT. Tâm Thuần
14:00 - 15:30  ĐĐ.T Tỉnh Thiền + Quảng Ánh
CN 29/02 ÂL  - 26/03 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30  ĐĐ.T Phổ Tràng
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán

Lịch tu học

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 18573
 • Online: 30