Lịch thuyết giảng Tháng 11 năm Bính Thân

06/12/2016 | Lượt xem: 4596

Ban biên tập website xin giới thiệu Lịch thuyết giảng Tháng 11 năm Bính Thân (29/11/2016 đến 28/12/2016) của Quý Thầy trong Ban giáo thọ Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tại Thiền viện và một số đạo tràng.Bạn đọc có thể liên hệ với Thiền viện để được biết thêm chi tiết.

LỊCH THUYẾT GIẢNG THÁNG 11 NĂM BÍNH THÂN

 (29/11/2016 - 28/12/2016)  CỦA BAN GIÁO THỌ THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC

TẠI THIỀN VIỆN VÀ CÁC ĐẠO TRÀNG

Thứ Ngày Đạo tràng - Chùa Thời gian Giáo thọ sư
Ba 01/11 ÂL  - 29/11 Giỗ Sơ Tổ Trúc Lâm    
   
Ba 01/11 ÂL  - 29/11 Sùng Phúc 20:00 - 21:00  ĐĐ.T Chí Kiệt
02/11 ÂL  - 30/11 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 03/11 ÂL  - 01/12 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  TT. Tâm Thuần 
Sáu 04/11 ÂL  - 02/12 Lễ Động Thổ Sùng Phúc    
Bảy 05/11 ÂL  - 03/12 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  TT.T Thông Hiền
Bảy 05/11 ÂL  - 03/12 Đạo Tràng Cửu Hoa Sơn    
CN 06/11 ÂL  - 04/12 Thanh Niên Sùng Phúc 9:45 - 11:15  ĐĐ.T Quảng Ảnh
14:00 - 15:30  TT.T Thông Quán
CN 06/11 ÂL  - 04/12 Chùa Đông Chú    ĐĐ.T  Chí Kiệt 
CN 06/11 ÂL  - 04/12 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30  TT. Tâm Thuần 
Ba 08/11 ÂL  - 06/12 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Kiến Bản 
09/11 ÂL  - 07/12 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 10/11 ÂL  - 08/12 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  TT. Tâm Thuần 
Bảy 12/11 ÂL  - 10/12 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Quảng Ảnh
Bảy 12/11 ÂL  - 10/12 Chùa Cát Linh 19:00 - 20:30  TT. Tâm Thuần 
CN 13/11 ÂL  - 11/12 Chùa Phú Khê    ĐĐ.T Quảng Ánh + Chí Kiệt
CN 13/11 ÂL  - 11/12 Thanh Niên Sùng Phúc 9:45 - 11:15  ĐĐ.T Nguyện Chánh
14:00 - 15:30  TT.T Thông Quán
CN 13/11 ÂL  - 11/12 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30  TT.Tâm Thuần
Ba 15/11 ÂL  - 13/12 Sùng Phúc 20:00 - 21:00  ĐĐ.T Nguyện Chánh
Ba 15/11 ÂL  - 13/12 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt 
16/11 ÂL  - 14/12 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 17/11 ÂL  - 15/12 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  TT. Tâm Thuần 
Sáu 18/11 ÂL  - 16/12 Chùa Đào Xá    ĐĐ.T Chí Kiệt + Kiến Bản
Bảy 19/11 ÂL  - 17/12 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt 
CN 20/11 ÂL  - 18/12 Thanh Niên Sùng Phúc 9:45 - 11:15  ĐĐ.T Tỉnh Thiền
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 20/11 ÂL  - 18/12 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30  TT. Tâm Thuần 
Ba 22/11 ÂL  - 20/12 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Kiến Bản 
23/11 ÂL  - 21/12 Chùa Hồng Ân    ĐĐ.T Quảng Ảnh + Kiến Bản
23/11 ÂL  - 21/12 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 24/11 ÂL  - 22/12 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30  TT. Tâm Thuần 
Bảy 26/11 ÂL  - 24/12 Tạ Pháp TV.Sùng Phúc 10:00 - 11:30  
14:00 - 15:30 Thi Giáo Lý
CN 27/11 ÂL  - 25/12 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30  TT. Tâm Thuần 
CN 27/11 ÂL  - 25/12 Thanh Niên Sùng Phúc 9:45 - 11:15  ĐĐ.T Nguyện Chánh
14:00 - 15:30  TT.T Thông Quán
CN 27/11 ÂL  - 25/12 Chùa Tăng Phúc 8:00 - 9:30  TT. Tâm Thuần 
CN 27/11 ÂL  - 25/12 Chùa Ngọc Lâm 18:00 - 19:30  TT. Tâm Thuần 
Hai 28/11 ÂL  - 26/12 Chùa Giác Quang 18:00 - 19:30  ĐĐ.T Chí Kiệt 
Ba 29/11 ÂL  - 27/12 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt 
Ba 29/11 ÂL  - 27/12 Chùa Bát Mẫu 14:00 - 15:30  TT. Tâm Thuần 
30/11 ÂL  - 28/12 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 01/12 ÂL  - 29/12 Bồ Tát Tại Gia Sùng Phúc 9:45 - 11:15  TT. Tâm Thuần 
14:00 - 15:30  TT.T Thông Quán
Hai 12/12 ÂL  - 09/01 Chùa Cát Linh 19:00 - 20:30  TT. Tâm Thuần 

Lịch tu học

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 18544
 • Online: 29