Lễ Phật thành đạo - Ngày truyền thống Tông môn 2016 tại Tổ đình TV Thường Chiếu

18/01/2016 | Lượt xem: 5710

Kính mừng kỷ niệm ngày đức Thế Tôn thành tựu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, ngày ánh sáng của trí tuệ và từ bi được soi sáng khắp cõi nhân gian,  cũng là ngày truyền thống tông môn Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử - Việt Nam mùng 8 tháng chạp Ất Mùi (17/01/2016). Toàn thể Chư Tăng, Ni đại diện cho các Thiền viện trong tông môn và Phật từ từ các đạo tràng đã vân tập đông đủ về Tổ Đình Thiền viện Thường Chiếu, trang nghiêm, thành kính đãnh lễ, vấn an sức khỏe Hòa thượng Ân sư  - thượng Thanh hạ Từ và tham dự khóa lễ kỷ niệm ngày Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo dưới cội Bồ Đề.

 

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, dưới sự quang lâm và chứng minh của Hòa thượng Ân sư thượng Thanh hạ Từ, Hòa thượng trụ trì Tổ Đình Thiền viện Thường Chiếu đại diện cho toàn thể chư Tăng, Ni dâng lời tác bạch lên Hòa thượng Ân sư nhân ngày truyền thống tông môn.

Nhân lễ kỷ niệm ngày Phật thành đạo, Hòa thượng trụ trì Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu cũng có đôi lời nhắc nhỡ đại chúng "chúng ta không phải kỷ niệm Phật thành đạo trong một ngày, một giờ là đủ, mà cần khơi nguồn sáng đó vào đời sống, vào thời đại từng giây từng khắc, từng sát-na, từng hơi thở đời mình. Công đức ngài là vô lượng vô biên, sự thành đạo của ngài là cao quý, hy hữu như hoa ưu-đàm-bát-la trăm ngàn năm mới có một lần nở, hạng phàm phu khó có thể hiểu biết và nói bàn trọn vẹn về ý nghĩa sự thành đạo của ngài.

Để tưởng kính và tri ân đức Thế Tôn, đấng cha lành của muôn loài, thiết nghĩ không gì hơn là chúng ta hãy từng bước tiến gần đến Như Lai, thông qua con đường tu tập tự thân và phụng sự tha nhân. Bởi vì chúng ta là đệ tử của đức Phật, cho nên không thể đi khác con đường Phật đi. Đó là con đường Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.


Một số hình ảnh Lễ kỷ niệm ngày Phật Thành Đạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 94628
 • Online: 22