Lễ Nhập Kim Quan Cố Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Chơn tại Tổ Đình TV Thường Chiếu

16/11/2023 | Lượt xem: 611

Chiều 15/11/2023 (3-10-Quý Mão), tại tổ đình thiền viện Thường Chiếu (H.Long Thành, Đồng Nai), Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm VN, chư Tôn Đức Tăng Ni trong Tông môn cùng môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ nhập kim quan Hòa thượng Thượng Trí Hạ Chơn, Phó Ban Quản Trị Thiền Phái Trúc Lâm VN, Giáo Thọ Sư TV Thường Chiếu, tân viên tịch.

Buổi lễ đặt dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thượng Nhật Hạ Quang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm VN cùng sự tham dự và hộ niệm của chư tôn đức Tăng Ni.

Nơi thiền thất, sau khi Hòa Thượng Trưởng Ban Quản Trị khai thị và cử hành nghi thức sái tịnh, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân của cố Hòa thượng đến Giác linh đường để nhập kim quan trong tiếng chuông trống Bát-nhã trầm hùng.

Tại Giác linh đường, Hòa thượng Trưởng ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm VN đã niêm hương bạch Phật, đại chúng đồng tụng Bát-nhã tâm kinh, nhất tâm cầu nguyện, trợ tiến Giác linh cố Hòa thượng.


Tại Thiền thất Cố Hòa Thượng, Hòa Thượng Trưởng Ban Quản Trị khai thị và cử hành nghi lễ sái tịnh

 

Chư Tôn Đức Tăng Ni cung thỉnh nhục thân Cố Hòa Thượng về Thính Pháp Đường chuẩn bị làm lễ nhập kim quan

 

Lễ Nhập Kim Quan Cố Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Chơn

Tại Thính Pháp Đường, Hòa Thượng Trưởng Ban niêm hương bạch Phật 

Toàn thể đại chúng đồng tụng Bát Nhã Tâm Kinh tiễn đưa Hòa Thượng Giáo Thọ

 

 

 

 

 

Chư Tôn Đức Ni đảnh lễ Giác Linh Hòa thượng Giáo Thọ

 

Hòa thượng Thượng Trí Hạ Chơn, pháp tự Minh Trí, Giáo thọ sư tổ đình thiền viện Thường Chiếu do niên cao lạp trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 6 giờ 15 phút, ngày 15-11-2023 (nhằm ngày 3-10-Quý Mão) tại tổ đình thiền viện Thường Chiếu (ấp 1C, xã Phước Thái, H.Long Thành, Đồng Nai); trụ thế 79 năm, 56 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan vào lúc 13 giờ ngày 15-11-2023 (nhằm ngày 3-10-Quý Mão). Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại tổ đình thiền viện Thường Chiếu (ấp 1C, xã Phước Thái, H.Long Thành, Đồng Nai).

Lễ viếng bắt đầu lúc 14 giờ ngày 15-11-2023 (nhằm ngày 3-10-Quý Mão) đến ngày 18-11-2023 (nhằm ngày 6-10-Quý Mão).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 7 giờ ngày 18-11-2023 (nhằm ngày 6-10-Quý Mão), sau đó, phụng tống kim quan Hòa thượng trà-tỳ. Linh cốt của Hòa thượng được nhập bảo tháp Liên Hoa tại tổ đình thiền viện Thường Chiếu.

 

Tin tức

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 00187
 • Online: 29