Khóa tu Bồ Tát Hạnh lần thứ VI tại TVTL Sùng Phúc

03/12/2017 | Lượt xem: 4608

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính bạch chư Tôn Thiền đức, kính thưa toàn thể đại chúng ! 
“Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa, Thiền môn hưng thịnh nhờ đàn việt phát tâm”
Để tiếp nối thành công của năm khóa tu Bồ Tát Hạnh đã được tổ chức, nhân duyên hội đủ Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc tổ chức khóa tu Bồ Tát Hạnh lần VI từ ngày 07/12/2017 đến ngày 09/12/2017 (20 - 22/10 Đinh Dậu).

I. Đối tượng tham gia: 
Tất cả thiện nam tín nữ, Quý Phật Tử từ 18 tuổi trở lên. Khóa tu tiếp nhận tối đa 250 thiền sinh. (vì chỗ ăn, chỗ nghỉ có hạn)
II. Phương thức đăng ký:
Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tiếp nhận phiếu đăng ký tham dự khóa tu tại Nhà khách Thiền Viện, Văn phòng Đạo tràng, Văn phòng Đoàn thanh niên theo mẫu được cung cấp. 
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 024.38751302

Ngày 09/12/2017 Ban điều hành Thiền Phái Trúc Lâm Khu vực Phía Bắc tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 709 Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn. Thành kính cung thỉnh Chư Tôn đức, trân trọng kính mời Quý Phật tử về tham dự và thính pháp.

Dưới đây là nội quy và chương trình chi tiết Khóa tu Bồ tát hạnh Lần thứ VI:

 

 

 

 

 

 

Lịch tu học

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 00153
 • Online: 21