Hòa Thượng Tông Chủ quang lâm Thính Pháp Đường nhâp dịp Kết Thúc Khóa Thiền đầu Xuân tại Tổ Đình TV Thường Chiếu

22/02/2024 | Lượt xem: 460

Sáng nay, ngày 22/2/2024 (nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu, Trưởng lão Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ – Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam thân hành quang lâm Thính Pháp Đường, ủy lao sách tấn tinh thần của đại chúng nhân dịp kết thúc khóa thiền đầu xuân của chư Tăng.

 

Hòa thượng Thích Nhật Quang – Trưởng ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam đã thân lâm thủ chúng dẫn lễ Tam bảo, tuần tự hành trì thời khoá theo nghi thức Thiền môn. Ngài đã đại lao cho Trưởng lão Hòa thượng Tông chủ ban lời pháp nhũ cho toàn thể Tăng Ni, Phật tử hiện diện nơi đạo tràng. Hòa thượng chỉ dạy: “Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam đương đại đã đinh ninh răn nhắc chúng ta, là đệ tử Phật đối với một việc tu hành này không ai thay thế được! Phải thật thương mình cố gắng hành trì miên mật, phát tâm tu tập chừng nào bằng Phật mới vừa lòng. Được như thế mới có thể xứng đáng là đệ tử trong Tông môn, cũng là không cô phụ ý chí xuất trần Thượng sỹ của bản thân mình!”.

 Hoà thượng cũng mong mỏi tất cả hàng môn hạ đệ tử trong Tông môn Thiền phái đều phát tâm dũng mãnh, kiên định hành trì theo đường lối pháp môn tu tập, ngõ hầu thấu suốt bản vị chân như, lòng không thối chuyển nơi con đường giác ngộ Phật thừa.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, hòa với hùng tâm tỉnh lực của toàn chúng đang nhiếp niệm công phu nơi đây, đại chúng Tăng nhất tâm hướng niệm trên mười phương vô thượng Tam bảo gia hộ Trưởng lão Hòa thượng Tông chủ thân an tâm lạc, mạng vị miên trường, cửu trụ ác thế, nhiêu ích quần sinh. Đồng kế nguyện đến Hòa thượng Trưởng ban cùng chư tôn Thiền đức trong Ban Quản trị được định thể hằng an, tuệ đăng thường chiếu, mãi là bóng đại thụ che mát cho hàng đệ tử cùng tất cả chúng sinh hữu duyên với Phật pháp.

 Xin gửi tới một vài hình ảnh ghi nhận:

Tin tức

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 01174
 • Online: 54